Menu Sluiten

Regelement evenementen KC Uden

Reglement evenementen Kynologenclub Uden en Omstreken

 • Het betreden van het gehele terrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de dienstdoende bewaking en/of organisatie van het evenement
 • Tijdens het evenement worden (foto-, film-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden
 • Geweld en agressie worden niet getolereerd
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bied is het oordeel van de organisatie leidend
 • Wildplassen is niet toegestaan. Er zijn voldoende toiletten aanwezig.
 • Hert is verboden glaswerk en gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het terrein
 • Het is niet toegestaan honden los te laten lopen op het terrein. Behalve in de ring. Honden kunnen uitgelaten worden op de hondenuitlaatplaats of buiten het terrein
 • De organisatie van het evenement is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen
 • Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond het terrein kan de bewaking en/of organisatie van het evenement u te allen tijde de toegang weigeren of verwijderen van het terrein zonder opgaven van reden
 • Langs de Zeelandsedijk en/of Scheiweg (Spottersweg) mogen geen auto’s en/of (brom) fietsen geparkeerd worden
 • Er mag in of langs de Scheiweg (Spottersweg) niet gelopen worden tenzij hier door de organisatie toestemming voor gegeven wordt
 • Op het terrein wordt alle uitgeschonken in plastic bekers. Glaswerk mag onder geen beding het terrein op
 • Het is niet toegestaan om op het terras of in de kantine eigen meegenomen eten en/of drinken te nuttigen
 • De organisatie van het evenement, eventuele partners, dan wel personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. Verder kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade en/of diefstal toegebracht door derden
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald op bezoekers. Hieronder valt ook schade aan apparatuur
 • Onze locatie ligt tegen een militair vliegveld. Het vliegen met drones is absoluut verboden